PROPOSICIÓ PER INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT A QUE RETIRE EL PLA PER A IMPLANTAR PEATGES A LES CARRETERES A PARTIR DE 2024

El passat 6 de maig vam conèixer que el govern de l’Estat ha adquirit el compromís amb la Comissió Europea d’implantar peatges a les carreteres a partir de l’any 2024, començant amb les autopistes i autovies i estenent la mesura a tota la xarxa estatal de carreteres. Esta mesura està inclosa dins del paquet de reformes que ha acordat el govern amb la Unió Europea per a poder rebre els fons europeus de reconstrucció.

El govern justifica esta mesura per “les creixents despeses de conservació” però també per a aconseguir “incentivar comportaments més sostenibles i eficients”. A més a més, compara els quilòmetres de peatge que tenim a l’estat espanyol amb la mitjana dels països de la Unió Europea, que és prou més alta, per a legitimar la decisió.

Amb un sistema d’alta velocitat projectat des dels seus inicis de forma radial per connectar totes les ciutats amb Madrid, però no interconnectar-les entre elles, per a la majoria dels territoris de l’Estat, l’única opció que tenim per a desplaçar-nos és el cotxe privat. Actualment es tarda menys temps en arribar Madrid des d’Elx i Orihuela, que a València. Sense deixar de banda que es tarda més en anar a Alcoi amb el regional que travessa les Comarques Centrals que de València a Madrid amb l’AVE.

És imperatiu caminar cap a una mobilitat més sostenible, reduint l’ús del cotxe privat i incentivant el transport públic. Però la proposta que llança el Govern d’Espanya només aconseguirà reduir la mobilitat entre aquelles persones que no s’ho poden permetre, no suposant cap perjuí per aquelles persones amb una major renda.

A més a més, a moltes comarques de l’interior del País l’única alternativa que existeix al cotxe és una xarxa d’autobusos molt deficient en la majoria dels casos.

Al País Valencià tenim un transport públic molt deficient. Al sud, l’única línia de rodalies existent és la d’Alacant-Múrcia, que connecta ciutats tan importants com la pròpia Alacant, Elx o Oriola, amb un tren que funciona a gasoil i ni tan sols connecta amb el cinquè aeroport més important de l’Estat.

A la Marina Alta i La Safor, el tren de la costa ni està ni s’espera, i ara els peatges de l’AP-7 amenaça amb tornar.

Tant a l’àrea metropolitana de València com a les comarques de Castelló, la xarxa de rodalies arrastra una falta d’inversió des de fa molts anys, amb cancel·lacions i retards que alguns dies es comptabilitzen. A més a més, el transport metropolità de la ciutat de València es troba a la cua en inversió per part de l’Estat. 20 milions d’euros entre 2010 i 2020 front els 1.300 de Madrid o els 1.091 de Barcelona.

Cal seguir denunciant el greuge comparatiu entre les carreteres valencianes el retorn d’uns peatges que ja han estat discriminatoris per als valencians i valencianes envers de la resta de l’Estat. Així, el País Valencià ha estat durant dècades la segona comunitat autònoma amb més quilòmetres de vies de pagament, només per darrere de Catalunya, i que gràcies a les reivindicacions històriques del poble valencià va aconseguir l’alliberament de l’AP7 a l’inici d’aquest 2021. Si des del Govern de Madrid es marca que s’ha de començar a cobrar per usar les autovies, la mesura s’hauria d’aplicar de manera gradual i primer en aquelles zones que no han estat pagant peatges injustos.

Amb este panorama, implantar peatges a les carreteres suposarà una baixada en la renda disponible de la majoria de les persones, que provocarà un augment de l’escletxa social i de la pobresa, a més d’un major ús de carreteres secundàries, elevant la contaminació i els accidents de trànsit. No podem voler “ser europeus” per a pagar peatges però no ser-ho per a tindre un transport públic homologable al dels nostres països veïns.

A l’estat espanyol li queda molt camí per fer en matèria de transport públic i mobilitat sostenible abans de començar a gravar l’ús del cotxe privat. La transició ecològica serà socialment justa o no podrà ser.

Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Xeraco l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Instar al govern de l’Estat a que retire immediatament el pla per a implantar peatges a tota la xarxa estatal de carreteres a partir de l’any 2024.

SEGON.- Instar al govern de l’Estat a que presente un pla de xoc amb finançament suficient per a la millora de tota la xarxa de rodalies de l’Estat, amb especial èmfasi en aquelles línies encara sense electrificar i en les que arrastren una desinversió històrica, i ampliant-la en aquelles zones on es considere necessari.

TERCER.- Instar al govern de l’Estat a que redacte el projecte del tren de la costa entre Dénia i Gandia per a accelerar la seua execució.

QUART.- Instar al govern de l’Estat a que accelere la inversió i els treballs d’execució de tots els trams del Corredor Mediterrani per a complir tots els compromisos adquirits en quant a la seua posada en marxa abans de l’any 2025.

CINQUÈ.- Instar al govern de l’Estat a proporcionar un finançament al transport metropolità de València homologable i proporcional al de altres ciutats de l’Estat.

SISÉ.- Donar trasllat dels presents acords al govern de l’Estat i als grups parlamentaris del Congrés i del Senat.