Plenaris

Resum del plenari de 20 de juny de 2013-Nou

  ORDRE DEL DIA A) PART RESOLUTIVA 1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 30.05.2013. Queda aprovada per unanimitat.  2. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES 2.1. APROVACIÓ DE LA…

Opina [+] Llig més

Passem de les vostres neures, entereu-se.

Opina [+] Llig més