Circular de l’EMCORP per als Ajuntaments

 

CIRCULAR INFORMATIVA 44/ 2013

ATCDL – FVMP – JULIOL

ASSUMPTE: convocatòria de subvencions en l’àmbit de col·laboració amb les

corporacions locals per a la contractació de treballadors desempleats en la

realització d’obres i servicis d’interés general i social.

BASES: Orde de 30/2013, de 23 de juliol del 2013, de la Conselleria d’Economia,

Indústria, Turisme i Ocupació (DOCV 7076, de 26/07/2013).

http://www.docv.gva.es/dades/2013/07/26/pdf/2013_7896.pdf

BENEFICIARIS: Entitats locals o entitats vinculades a estes. Només s’admetrà una

sol·licitud per municipi. L’atenció a les entitats menors es canalitzarà a través de la

sol·licitud del municipi de referència.

EMCORP dirigit als municipis no inclosos en l’annex I de l’orde de la convocatòria.

EZOINT dirigit a municipis de comarques d’interior, inclosos en l’annex I de

l’orde de convocatòria.                                                                                                      

TERMINI: 15 dies hàbils a comptar de l’endemà a la publicació de l’orde.

DESTÍ I QUANTIES D’AJUDA: Les subvencions és destinaran al finançament dels

costos salarials dels treballadors contractats (persones desempleades, inscrites com

a demandants d’ocupació en els centres SERVEF) per mitjà de la modalitat

contractual de jornada de treball a temps parcial mínima de 5 hores setmanals o de

20 hores mensuals durant un període mínim de 3 mesos.

Import global màxim EMCORP 2.500.000 € EZOINT 2.746.000 €

DOCUMENTACIÓ I TRÀMITS: Les sol·licituds es dirigiran al Servef, en el formulari

normalitzat i es presentaren en les corresponents direccions territorials

113_LOGOS_SERVEF,_BANCAJA,_U.E.[1]

d’Ocupació del Servef o en qualsevol altres dels establides en l’art. 38 de la Llei

30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic dels Administracions Publiques i del

Procediment Administratiu Comú. Es podran presentar també, a través del registre

telemàtic.

Models normalitzats i registre telemàtic: Foment de l’Ocupació – SERVEF

MÉS INFORMACIÓ:

Eugenio De Manuel, cap d’Àrea de l’FVMP eudemaroz@fvmp.org o Manuel Alcaide,

tècnic de l’FVMP malcaide@fvmp.org. Registre Direcció Territorial Ocupació SERVEF

Alacant (012), Castelló (964374900) i València (012). www.servef.es

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *