Qui som?

Francesc Serralta

francesc_serralta

ALCALDE DE XERACO


Jacinta Rubio

jacinta2015

DELEGACIÓ D’HISENDA, PATRIMONI, URBANISME, MODERNITZACIÓ I NOVES TECNOLOGIES:

Àmbits als quals es referix la delegació:

  • Formació i gestió del pressupost, gestió tributària, recaptació i control econòmic financer i pressupostari.
  • Compren en matèria econòmica, l’autorització, disposició, reconeixement de l’obligació i ordinació del pagament d’aquelles despeses que siguen competència de l’alcalde president.
  • Activitats comercials i industrials, espectacles públics, activitats recreatives i establiments. Disciplina ambiental.
  • Patrimoni municipal: conservació i defensa del patrimoni municipal. Ocupació de via pública, excepte mercats i venda no sedentària.

Noves tecnologies, administració electrònica i modernització. Administració general i règim interior.

HORARI D’ATENCIÓ

Dimarts, dimecres i dijous

d’11:00 a 14:00 hores

Recomanable cita prèvia al Whatsapp 693339283 o correu electrònic jacinta@xeraco.es


 Stefan Torres

stefanweb

DELEGACIÓ ESPECIAL DE SERVEIS URBANS, AGRICULTURA I FESTES

Serveis inclosos en la delegació:

  • Serveis urbans: abastiment d’aigua potable, evacuació i tractaments d’aigües residuals, enllumenat públic, recollida i gestió de residus sòlids urbans, neteja viària i d’edificis municipals, Cementeri i activitats funeràries, etc.
  • Parcs i jardins, brigada l’obres, reparacións i manteniment vies publiques, edificies i béns municipals. Equipaments i mobiliari urbà. Senyalització.
  • Foment agrari, camins rurals ivies pecuàries.
  • Festes locals.

11391505_908039445929326_3656664929057043060_n                    Stefan, Francesc i Jacinta, els regidors de Compromís per Xeraco, legislatura 2015-19.