Convocatòria de Plenari 27 gener 20:00

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 28.012.2013, minuta 12/2013.

2. Dictàmens de la Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes Administració General i Esports

2.1 Proposta de concessió de Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a membres del cos de la Policia Local de Xeraco. Exp. 1021/2013.

2.2 Moció de l’alcaldia per a la recuperació del deute històric de l’Estat amb la Comunitat Valenciana acumulat per l’infrafinançament autonòmic durant 2002-2012

3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Urbanisme, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans i Educació :

3.1 Moció a proposta del CAVE-COVA sobre augment de mesures de seguretat en els passos a nivell.

              4.  Mocions d’urgència, a l’emparo dels arts. 97.3 i 91.4 del ROF.

 5. Donar compte de l’execució del pressupost general, quart trimestre 2013. Exp. 370/2013

6. Donar compte de l’informe conjunt d’Intervenció i Tresoreria relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, per al pagament d’obligacions reconegudes durant el quart trimestre de 2013. Exp. 398/2013.

7. Donar compte de l’informe de la Intervenció Municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, quart trimestre 2013. Exp. 397/2013..

8. Donar compte de les resolucions adoptades per l’alcaldia o els seus delegats des de l’última sessió ordinària.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *