Plenari del 27 de març

1.- 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

Rectificades les errades passem a aprovar-les

2.-Dictamens de la Comissió Informativa de Benestar Social

2.1 El Consell Escolar Municipal, recorde-m’ho és el màxim organ col·legiat d’este poble per a prendre les màximes decisions en matèria educativa. La direcció de l’escoleta així com un membre de l’AMPA d’aquesta han d’estar representades. La veritat és que resulta paradoxalment absurde que s’incrementen  el nombre  de membres del nostre Consell Escolar per complir la llei i que, per altra banda vaja reduïnt-se de forma alarmant el nombre de mestres que atenen als nostres xiquets i xiquetes

Educacó

3.1 MOCIÓ D’URGÈNCIA RELATIVA A L’HOSPITALITAT AMB LES PERSONES IMMIGRANTS.

Escaldats a la nostra població, com ja hem eixit després que un normativa administrativa-laboral  generara  fastigoses inspeccions de treball al nostre camp,  el nostre grup  vol  manifestar que,  davant d’un altre avantprojecte de llei que pretén modificar,  en este cas el Codi Penal,  que tornem a caure, per desconeiximent o per  mal costum, en responsabilitats, en este cas, de tipus penal que podria ser més gros.

A més a més l’ambigüitat i la incertesa de cert articulat en el proposat avantprojecte  podria deixar una altra volta malparat a qualsevol veï  del nostre poble que, atenent només a raons  ètiques o de solidaritat amb alguna persona immigrant  podrien ser condemnades fins i  tot en penes de presó.

Per tant  demostrem el nostre posicionament a favor d’una solidaritat ben entesa al nostre poble.

Que es castiguen les conductes que afavorixquen el tràfic il·lícit de persones.

Continuar treballant en la promoció de la convivència entre els nostres ciutadans independentment de l’orige, raça o religió.

 

nouvinguts[1]

PRECS I PREGUNTES

Enllumenat

.

.-El dilluns passat va haver un parell d’ apagaments de llum  als carrers Safor, Maians, Lluis Vives. Ens consta que tenim un funcionari que s’encarrega no sols del manteniment, sinò també de les avaries que es produexquen a qualsevol hora del dia,  per això cobra disponibilitat i és el responsable del bon funcionament de l’enllumenat públic.

Este encarregat arriba al lloc on es troba la possible avaria, (els diferencials  que havien saltat) i es troba amb altres persones al·lienes a la nostra plantilla fusant amb els diferencials i amb el mateix quadre de llums…

Se’ns ocurreixen moltes preguntes però per resumir preguntarem:

 

  • Qué fa en el moment que referim una persona al·liena a la plantilla i no contractada per l’Ajuntament mirant una avaria en la que l’únic responsable és el nostre encarregat que per això li paguem? És també una mostra d’austeritat cridar a una empresa parale·la  per  duplicar serveis?
  • Contestació del regidor: Resulta que passava esta persona per allí i com van ser dues les vegades que va saltar el diferencial i l’encarregat tardava…..
  • Qui la va cridar? Sabem que va se l’encarregat de servicis. Però a ell algú li ho va manar…
  •  Contestació del regidor: Va ser tota una casualitat que allí estiguera l’altre especialista i que només estigué veguent  per damunt l’avaria.
  •  Qué haguera passat si per conseqüència d’una manipulació  negligent haguera resultat danyada la instal·lació o  un accident greu a l’altra persona?
  • Contestació del regidor: Sí…. Sí…. Sabem que això ho tenim en compte

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Escoles velles

Tanmateix, la regidora de Benestar Social, va informar de la rapidíssima visita d’un alt càrrec de la Conselleria de Cultura a les instal·lacions de Primària i l’Escoleta del poble. La visita va ser “vista i NO vista”, sense avisar, sols a l’ajuntament a última hora i a corre cuita.

Pot ser perquè la gent no es mobilitzes i expressés públicament el malestar pel penós i discriminatori tractament que el PP està donant a l’escola pública?

Esperem que ens tinguen en compte i enllestisquen l’ampliació de l’escola de Primària el més aviat possible

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10-Font del campanar

Curiosament, en la moció pel desmantellament de la font rodona de la plaça de la Generalitat, el portaveu del Psoe en el trancurs de la discusió, va deixar caure, que “la font del campanar encara està allí.”

Com és habitual en aquesta formació política, diu les veritats a mitges, doncs la font històrica i autèntica, NO ESTÀ ALLí. Aquesta font que probablemet degué ser construïda al voltant de la dècada dels anys 30; estava formada per un frontis  geomètric de manises d’hexàgons concèntrics blau , diseny que ens fa pensar en un interés poc comú en aquell temps en terres valencianes. Desconeixem qui fou l’autor i també l’impulsor de tan magífica font, ja que aquest model ben bé hauria pogut haver-se construït als llocs més cosmopolites del  territori valencià i va ser construït a la base del nostre campanar que acabà de bastir-se l’any 1951, “A COMÚ per la gent del poble.

Després de molts anys de donar sabor a la nostra plaça i al campanar, a poc a poc va ser picada i ordenada destruir per algun governant orfe de coneixements i pobre d’esperit en ares d’una suplantació ridícula i enutjosa, en pesarosa comparació amb l’original.

Que poc els agrada la conservació i reabilitació del patrimoni històric i arquitectònic, sols havien d’haver restaurat la font primigènia i així haguessen preservat un poc de l’ínfim patrimoni que ens queda i que altres persones van realitzar en el seu moment.

I ara s’atreveix a dir en la moció:” Aquesta acció del Sr Alcalde és un clar des balafiament de diners públics i un menyspreu absolut del Sr Alcalde cap a les actuacions realitzades per les corporacions anteriors en pro d’una millora de l’entorn urbà del nostre poble”.

Com sempre: EL MORT LI DIU AL DEGOLLAT. QUI T’HA FET AQUEST FORAT?

 

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *