Plenari del 29 de novembre de 2012

1.- 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 25-10-12

Queda aprovada per unanimitat.

 

2.1.- Adhesió al conveni entre l’AEAT   i la  FVMP   en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari de les Entitats.

Sense cap discussió queda aprovada per tots els grups.

2.2 Ratificació de l’acord aconseguit per la mesa de negociació sobre els complements a percebre pels empleats de l’ajuntament  en situació d’incapacitat temporal.

És aprovada per tots els regidor

3.- DICTAMENS DE LA COMISSIÓ  DE TERRITORI , TURISME I ESPORTS.

3.1 Aprovació inicial de  l’Ordenança Municipal de convivència ciutadana i protecció de l’espai urbà.

La redacció d’aquest ordenança ha estat d’un excel·lent treball fet pels nostres funcionaris en resposta a una demanda cada vegada més incisiva – en especial pel que respecta a les relacions de convivència entre les persones i entre les persones i l’espai urbà. És especialment als mesos estivals  on la vida al carrer, els sorolls, la brutícia en el mobiliari urbà ixen més a relluir. En eixe aspecte probablement és el turisme que ens visita el que més ens fa traure els colors i – alguna cosa s’havia de fer, tot i que peca de massa ordenament.

Evidentment feia falta una norma reguladora base i, també ,per desgràcia un procediment sancionador que esdevé, si més no,  garantista de l’ordenança.  No obstant, sense deixar de voler ser optimistes en l’eficàcia d’aquesta ordenança una vegada aprovada som bastant escèptics en el seu acompliment tenint en compte la mancança de recursos com ara: agents de  policia local  i altre tipus de personal per garantir el total funcionament de la norma . Recordem que també en tenim altres (d’ordenances , lleis i regulacions )  en les que, per exemple,  les mateixes empreses de recollida de fem i vidre contractades pel nostre Ajuntament incomplixen la normativa de sorolls sistemàticament.

Sempre s’ha dit que no es canvia de costums fins que no es canvia de generació no obstant…. Entenem que bàsicament es tracta d’un problema de civisme que radica de forma exclusiva en una manca d’Educació.

Queda aprovada amb els vots del BLOC i PP, absteneint-se el PSOE.

3.2 Pròrroga del contracte de gestió del servei públic municipal de recollida i transport a abocador de residus urbans.

S’aprova amb els vots afirmatius de tots grups.

4.- MOCIONS D’URGÈNCIA

a.- El PSOE en va presentar una reprovant a l’alcalde Avelino per les declaracions en el tema de les inundacions de la platja i lamentable tractament  del portaveu del grup del PSOE.

Aprovada amb els vots del PSOE i BLOC, votant en contra el PP.

b.- El BLOC-Compromís, va presentar una moció en la que reprova a l’Alcalde Avelino per la manera d’actuar que fins ara està demostrant i la petició de creació d’una comissió investigadora per a que quede clar davant de la ciutadania quin ha estat el problema de la inundació, el creuament d’acusacions a la premsa entre Avelino-Ferran i es solucione el més aviat possible aquest greu problema que ve repetint-se a la nostra platja.

La moció va ser aprovada per unanimitat.

TEXT DE LA MOCIÓ A BAIX:

MOCIO DEL GRUP BLOC-C.M. Compromís SOBRE CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ.

 

Antecedents

1.-El 30 d’agost

Es va produir la inundació a la platja com a conseqüència de les fortes pluges.

Nosaltres recollirem informació del fet de diverses persones relacionades amb el procés d’actuació.

2.-El 25 de setembre

Realitzarem al plenari la pregunta relacionada amb l’actuació al voltant dels fets.

Demanarem explicació de la versió oficial.

Ens donaren una classe magistral sobre clavegueram. Al PSOE l’alcalde li demanà a Ferran que aportés informació, però passa de fer-ho

Preguntàrem pel protocol d’actuació. Però no sabien si existia i aquest estava sense actualitzar a més d’any i mig d’estar governant.

3.- El 8 de novembre, apareix la notícia (versió Avelino) a la premsa.

a) Front a aquesta notícia (dijous), ens mantenim a l’expectativa de l’evolució dels fets, recollint informació oral i visual per determinar quina era la situació i fets que l’alcalde havia anunciat a la premsa i què hi havia de veritat sobre ella.

En aquest problema, cal que es tindre present el següent:

b) Si el Sr Avelino, hagués tingut un mínim de precaució i de bona actuació, hauria d’haver consultat en primer lloc els tècnics municipals, que li haurien assessorat sobre el problema.

4.- El 13 de novembre, apareix altra notícia a la premsa per part del PSOE, explicant des del seu punt de vista la versió dels fets, dient que l’alcalde s’havia confós i que calumniava i difamava al portaveu municipal d’aquest partit.

5.- El 13 de novembre i front aquesta nova situació.

Demanarem, per escrit i amb registre d’entrada 13-11-12 a l’Ajuntament:

Totes les certificacions d’obra corresponents a l’execució del projecte “Plan Parcial suelo urbanizable, zona sur playa” i totes les factures que fan referència a l’esmentada execució, o en el seu cas a la seua liquidació.

Proposta d’acord:

a) En primer lloc, des del nostre grup, manifestem la més enèrgica reprovació per la forma d’actuar del Sr. alcalde, ja que en un estat de dret i democràtic, és totalment inadmissible.

b) Davant les acusacions recíproques entre l’actual alcalde i l’anterior, sol·licitem la creació d’una “comissió d’investigació” de cara a determinar de manera oficial, si ha hagut alguna negligència, irregularitat o qualsevol altra responsabilitat per part dels responsables polítics, tècnics o agent urbanitzador en l’execució del “Plan Parcial suelo urbanizable, zona sur playa”.

Aquesta comissió, deu estar formada per representants de tots els grups polítics municipals representants a l’Ajuntament de Xeraco, en la mateixa proporció que les Comissions Informatives Permanents de l’Ajuntament, i actuarà amb l’assessorament dels tècnics qualificats externs que la pròpia comissió designe i del tècnic municipal. En cap cas podran formar part d’ella, aquelles persones físiques o jurídiques relacionades de forma directa o indirecta amb l’objectiu de la comissió.

Francesc Serralta

Xeraco, 29 de novembre de 2012

 

Arxivat en: Documents

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *